Upozornenie! Používate zastaraný internetový prehliadač. Kvôli bezpečnosti a používateľskému komfortu odporúčame nainštalovať aktuálnejšiu verziu prehliadača Internet Explorer, prípadne niektorú z nasledujúcich alternatív: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

XMtrade®/RRM | Informačný systém registrovaného reportovacieho mechanizmu Verzia: 7.8

Portál informačný systém registrovaného reportovacieho mechanizmu XMtrade®/RRM slúži na oznamovanie detailných informácií o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovanom trhu vrátane otvorených alebo uzavretých objednávok prostredníctvom daného organizovaného trhu alebo prostredníctvom systému pre párovanie obchodov alebo systému pre podávanie správ.
Portál taktiež slúži na oznamovanie detailných informácií o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných mimo organizovaného trhu. 

Používaním informačného systému súhlasíte s využitím súborov cookies. Viac informácií o súboroch cookies.